بردهای کنترلر و تجهیزات جانبی پارکینگ هوشمند

demo-attachment-44-Group-582

زون کنترلر

زون کنترلرها پردازشگر واسط بین سنسورها و نرم‌افزار مرکزی هستند که قابلیت پردازش ۳۲، ۶۴ و یا ۹۶ سنسور را به صورت مستقیم دارا میباشند. این کنترلرها در صورت نیاز میتوانند کنترل تابلوهای راهنما را به صورت مستقیم به عهده بگیرند و در نرم‌افزار مانیتور میشوند.

برد شمارنده

سنسورهای شمارنده به صورت مستقیم به بردهای شمارنده متصل میشوند و اطلاعات خود را جهت پردازش به این برد ارسال می‌نمایند. این برد پردازنده واسط میان سنسورهای شمارنده و نرم‌افزار مرکزی سیستم میباشد و به صورت مستقیم در نرم‌افزار مانیتور میشوند.

بردهای I/O

جهت کنترل گیت‌ها، آلارمها و همچنین مدیریت سنسورهای موجود در سیستم‌های پارکینگ مانند سنسورهای منوکسید کربن، سنسورها حریق و یا هر سنسور موجود در سیستم، بردهای I/O به زون کنترلرها اضافه شده و اتفاقات مورد نظر بر روی آنها برنامه‌ریزی میگردد.

demo-attachment-44-Group-582

بردهای پارکینگ هوشمند به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:

زون کنترلرها:

زون کنترلرها از یک طرف توسط سه عدد BUS ابه سنسورها متصل میشوند و از طرف دیگر توسط RS-485 و یا ارتباط شبکه به نرم‌افزار متصل میشوند. تنظیمات کلی و جزیی تمامی سنسورها بر روی این بردها انجام میشود و به صورت آنلاین در نرم‌افزار قابل مدیریت و مانیتور میباشند.

بردهای شمارنده:

عملکرد سنسورهای شمانده توسط بردهای شمارنده تکمیل میشود. این بردها به صورت آنلاین با نرم‌افزار در ارتباط بوده و میتواند ظرفیت و همچنین تعداد تردد (ورود و خروج) را ثبت نماید. این بردها میتوانند بدون نیاز به ارتباط نرم‌افزار و به صورت مستقل نیز عمل نمایند.

بردهای I/O:

سنسورهای زیادی در یک پارکینگ هوشمند فعال هستند و نیاز است که سیستم پارکینگ هوشمند بتواند با آنها ارتباط آنلاین داشته و در صورت لزوم و بروز اتفاقات، عکس‌العمل مناسب را انجام دهد.

این عکس‌العمل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری میتواند شامل موارد زیر باشد:

دیاگرام پارکینگ هوشمند