محصولات پارکینگ هوشمند

سنسور پارکینگ هوشمند

سنسور پارکینگ

سنسور پارکینگ از نوع سنسورهای آلتراسونیک ابتدای خط و میان خط

اطلاعات بیشتر
تابلوهای راهنمای پارکینگ هوشمند

تابلو راهنما

انواع تابلوهای نمایشگر ظرفیت داخلی و بیرونی که بر اساس نیاز پروژه طراحی میگردند

اطلاعات بیشتر
بردهای کنترلر پارکینگ هوشمند

کنترلرها

زون کنترلرها، کنترلرهای تجهیزات شمارنده و بردهای I/O جهت ارتباط با تجهیزات جانبی

اطلاعات بیشتر
نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند

نرم‌افزارها

نرم‌افزار مرکزی مدیریت تجهیزات پارکینگ هوشمند با قابلیت گزارشگیری و آنالیز ترافیک

اطلاعات بیشتر
سیستم پرداخت پارکینگ

سیستم پرداخت

نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مدیریت تردد پرسنل و محاسبه هزینه مراجعین پارکینگ

اطلاعات بیشتر
تجهیزات جانبی پارکینگ هوشمند

تجهیزات جانبی

انواع چراغ‌های راهنما، بردهای جانبی، تجهیزات شناسایی منوکسید کربن در محیط پارکینگ

اطلاعات بیشتر