سنسورهای پارکینگ هوشمند

سنسور دوربینی پارکینگ هوشمند

سنسور دوربینی

تشخیص حضور خودرو بر اساس سنسور مجهز به دوربین

اطلاعات بیشتر
سنسور آلتراسونیک ابتدای خط

سنسور ابتدای خط

تشخیص حضور خودرو بر اساس سنسور آلتراسونیک ابتدای خط

اطلاعات بیشتر
سنسور آلتراسونیک - میان خط

سنسور میان خط

تشخیص حضور خودرو بر اساس سنسور آلتراسونیک میان خط

اطلاعات بیشتر

تابلوهای راهنما

تابلوی راهنمای بیرونی پارکینگ هوشمند

تابلوی راهنمای بیرونی

نمایش ظرفیت کل پارکینگ

اطلاعات بیشتر
تابلوی نمایش ظرفیت داخلی پارکینگ

تابلوی راهنمای داخلی

نمایش ظرفیت داخلی پارکینگ

اطلاعات بیشتر
تابلوی جهت

تابلوی جهت

تابلوی راهنمای جهت

اطلاعات بیشتر

بردهای کنترلر

زون کنترلر پارکینگ هوشمند

زون کنترلر

کنترلرهای ۳۲، ۶۴ و ۹۶ تایی

اطلاعات بیشتر
برد شمارنده تردد خودرو

برد شمارنده

شمارش تعداد تردد خودروهای ورودی و خروجی

اطلاعات بیشتر
برد توسعه پارکینگ هوشمند

برد I/O

افزایش تعداد ورودی و خروجی برد

اطلاعات بیشتر

نرم‌افزارهای پارکینگ هوشمند

نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند

نرم‌افزار پارکینگ هوشمند

مدیریت سنسورها،‌ بردها و تابلوهای راهنما

اطلاعات بیشتر
برد شمارنده تردد خودرو

برد شمارنده

شمارش تعداد تردد خودروهای ورودی و خروجی

اطلاعات بیشتر
یکپارچه سازی پارکینگ‌ها

یکپارچه‌سازی پارکینگ‌ها

داشبورد مدیریت و تجمیع پارکینگ‌ها

اطلاعات بیشتر