demo-attachment-44-Group-582

کاربردهای نرم‌افزار مدیریت پارکینگ هوشمند

مانیتور نرخ اشغال بودن پارکینگ

آمار لحظه‌ای پارکینگ

مانیتور وضعیت هر جای پارک

وضعیت فضای پارکینگ‌ها

مانیتور تجهیزات پارکینگ هوشمند

مانیتورینگ وضعیت تجهیزات

نمای کلی پارکینگ

نمای کلی طبقات

نرم‌افزار مدیریت پارکینگ هوشمند یک ابزار بسیار قدرتمند جهت مانیتورینگ تمامی المان‌ها و تجهیزات استفاده شده در سیستم پارکینگ  هوشمند میباشد که امکان کنترل وضعیت تمامی آنها را نیز دارد. این نرم‌افزار علاوه بر مانیتورینگ تمامی تجهیزات،‌ امکان تعریف Event‌های مختلف جهت کنترل هوشمند پارکینگ را فراهم می‌سازد. گزارش‌گیری بسیار قدرتمند از آنالیز جریان‌های ترافیک ورودی و خروجی،‌ مدت زمان پر یا خالی بودن طبقات و سنسورها،‌ مدیریت آلارم‌ها و تجهیزات جانبی از قابلیت‌های این نرم‌افزار میباشد. این قابلیتها به تفکیک عبارتند از:

demo-attachment-44-Group-582

مدیریت تجهیزات

مانیتورینگ پارکینگ

آنالیر دیتا

مدیریت آلارم‌ها

demo-attachment-44-Group-582

مانیتورینگ پارکینگ و شعب

مانیتورینگ پارکینگ هوشمند

مانیتورینگ داخلی پارکینگ و تجهیزات

مانیتورینگ داخلی پارکینگ هوشمند