نوع سنسور آلتراسونیک پارکینگ هوشمند

تفاوت سنسورهای آلتراسونیک میان خط و ابتدای خط

سنسورهای آلتراسونیک میان خط و ابتدای خط دو نوع کاربردی اصلی سنسورهای آلتراسونیک هستند که بر اساس نیاز کارفرما در پروژه‌ها به کار گرفته میشوند. گرچه سنسورهای ابتدای خط جدیدتر بوده و از نظر نگهداری و زیبایی اولویت بالایی نسبت به سنسورهای میان خط دارند، اما به دلایلی سنسورهای میان خط در برخی پروژه‌ها اقبال خاص خود را دارا میباشد.

نگهداری سنسورهای ابتدای خط به دلیل سادگی در کابل‌کشی و یکپارچه بودن سنسور و نمایشگر وضعیت،‌ بسیار ساده‌تر میباشد. در سنسورهای میان خط،‌ کابل‌کشی میان سنسور و نمایشگر وضعیت عموما پیچیدگی خاصی ایجاد میکند. سینی‌گذاری و زیبایی نهایی کار نیز در سنسورهای ابتدای خط بسیار حرفه‌ای‌تر میباشد.

هر دو نوع سنسور آلتراسونیک امکان Auto Cleaning یا تمیزکاری خودکار سنسور را دارا میباشند.

نوع سنسور آلتراسونیک پارکینگ هوشمند

سنسورهای پارکینگ ابتدای خط

سنسور ابتدای خط

سنسورهای پارکینگ ابتدای خط

سنسورهای پارکینگ ابتدای خط در مسیر راهروی تردد خودروها و در ابتدای فضای پارک هر خودرو نصب میشوند. این سنسورها به صورب مورب حضور خودرو را شناسایی نموده و دارای نمایشگر وضعیت پارکینگ (پر، خالی، رزرو و VIP) نیز میباشند. نصب و نگهداری این سیستم‌ها به دلیل استفاده از المان‌های کمتر بسیار ساده‌تر بوده و زیبایی خاصی به پارکینگ میبخشد.

نمونه نصب شده در پروژه

سنسور ابتدای خط پارکینگ هوشمند

سنسور پارکینگ هوشمند سر خط

سنسور پارکینگ سر خط

سنسورهای پارکینگ میان خط

سنسور میان خط

سنسورهای پارکینگ میان خط

سنسورهای پارکینگ میان خط بالای فضای پارک هر خودرو نصب میشوند. این سنسورها ا بالای هر فضای پارک نصب میشوند و دارای نمایشگر وضعیت پارک نیز میباشند. جهت روئیت بهتر وضعیت این پارکینگ‌ها بهتر است یک نشانگر وضعیت پارکینگ در ابتدای هر فضای پارک نصب شود تا وضعیت پر، خالی، رزرو و یا VIP بودن آن پارکینگ با وضوح بیشتری نمایش داده شود.

نمونه نصب شده در پروژه

سنسور میان خط پارکینگ هوشمند

سنسور پارکینگ هوشمند میان خط

سنسور میان خط

حقوق این مقاله متعلق به شرکت اریس میباشد. انتشار آن با ذکر منبع و ارجاع به لینک اصلی مانعی ندارد.